Printed From:

KAYIT

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğine dayanılarak yayınlanan “Bilimsel Toplantı ve Ürün Tanıtım Toplantıları Başvuru Kılavuzu” gereğince bilimsel toplantılarımıza katılımcı listesi T.C. Sağlık Bakanlığı’na bildirilmektedir. T.C. Kimlik numaranız, ruhsat sahibi olarak  yasal yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacı ile alınacak ve bu amaç çerçevesinde TC Sağlık Bakanlığı’na katılımcı verisi olarak aktarılacaktır.

* Doldurulması zorunlu alanları göstermektedir.