Printed From:

İLETİŞİM FORMU 

Bu platform kişisel sağlık ile ilgili soru sormak, yan etki raporlamak ve/veya Sanofi grup şirketleri ürünleri hakkında ürün şikayetinde bulunmak, bu ürünlere ilişkin teknik veya tıbbi soru sormak amacıyla tasarlanmamıştır. Benzeri bir durum ile karşılaştığınız hallerde, doktorunuza veya eczacınıza danışmanızı tavsiye ederiz.

Bilgi notu; Ürünlerimizle ilgili herhangi bir yan etki ile karşılaştığınız hallerde, www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirebilirsiniz.

Bir yan etki bildirimi ile ilişkili olarak Sanofi Türkiye ile kişisel verilerinizi kendi rızanız ile paylaştığınızda, Sanofi Türkiye, kişisel verilerinizi üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır. Yasalar ile uyumlu olacak şekilde kişisel verileriniz Sağlık Bakanlığı ve Sanofi Türkiye adına bu sayfanın yönetiminden sorumlu olan anlaşmalı firma ile paylaşılabilir. Bu sayfa yan etki bildirimlerini raporlamak amacıyla tasarlanmamıştır ancak yan etki raporlamanız durumunda, Sanofi Türkiye yasal düzenlemeler doğrultusunda bu bildirimleri kayıt altına alacaktır. Dolayısıyla kişisel verilerinizi kullanarak yan etki bildirimi hakkında detaylı bilgi almak üzere sizinle iletişime geçebilir.